2005. szeptember óta Ön a
-ik látogatónk.


Jelenleg  böngészi oldalunkat.ALAPÍTVÁNY

Pallas Athene Alapítvány
Belvárosi Általános Iskola
7621 Pécs, Megye u.15.

Az alapítvány bankszámlaszáma:
10402427-24210375-00000000

Az alapítvány adószáma:
18300824-1-02

Támogatásukat köszönjük!

Adatlap támogatás igényléséhez

Iskolánk alapítványát 1990-ben, 50.000.-Ft, azaz ötvenezer forint induló vagyonnal az alábbi célok megvalósítása érdekében hoztuk létre:

1. Az alapítvány célja

- a Belvárosi Ált. Iskola kiemelkedő eredményeket elérp tanulói és tanárai számára a továbbfejlődés elősegítése
- a hazai és nemzetközi ismeretszerzés lehetőségének megteremtése a tanulók és a pedagógusok számára
- a jelenleginél színvonalasabb képzés anyagi, és technikai bázisának megteremtése
- a késobbiekben egy speciális képzési profil kialakítása az Alapítványhoz csatlakozók esetleges igényei szerint.

A fenti célok megvalósítása érdekében az Alapítvány pénzeszközei a következők szerint kerülnek felhasználásra:

- tanulói tanulmányi verseny díjainak finanszírozása
- a tanárok tudományos tevékenységének (azon belül a sajátos iskolai profil kialakítása) anyagi támogatása
- iskolai tanulócsoportok, tanárok csereoktatásainak pénzügyi támogatása
- tanári, tanulói publikációk pályázati rendszerben történő támogatása
- az oktatók és tanulók nyelvtudásának bővítésére szervezett tanfolyamok
- választható idegennyelv oktatás feltételeinek megteremtése
- a tanárok, tanulók részvétele kül- és belföldi tanulmányutakon, konferenciákon
- idegnnyelvű könyvtár létrehozása, könyvek és folyóiratok beszerzése
- az iskola beruházásainak, beszerzéseinek támogatása, elsősorban az informatikai és a nyelvi képzés fejlesztése érdekében
- a tanulók sikeres versenyre való felkészítése, iskolai rendezvény, műsoros est szervezése esetén a tanárok jutalmazása

2. Az alapítvány vagyonának kezelése

A támogatások odaítélése, az alapítvány, mint jogi személy képviselete a Kuratórium feladata. A Kuratórium tagjai:

 • a Belvárosi Általános Iskola igazgatója
 • a tantestületbol választott két pedagógus
 • a szüloi munkaközösségből választott 4 tag. A Kuratórium tagjainak száma: 7 fő.
  A Kuratórium félévenként dönt a felhasználásról.

  3. Az alapítványhoz való csatlakozás

  Az alapítványhoz bármely természetes vagy jogi személy csatlakozhat, aki (amely) az alapítvány céljaival azonosulni tud, és az alapítvány vagyonához hozzájárul.

  4. Az alapítvány ügyvitele, képviselete

  Az alapítvány ügyviteli teendőit a Belvárosi Általános Iskola ügyviteli szervezete látja el. Az alapítványt a Kuratórium elnöke képviseli, és jegyzi a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően. A Kuratórium elnöke: Scheich Józsefné, iskolánk tanítója.

  Az alapítvány kuratóriuma a beérkezett pályázatok alapján osztja szét a rendelkezésre álló összeget. Korábban támogatásban részesítettük:
  - a könyvtár fejlesztését
  - számítógépek vásárlását
  - a külföldi cserekapcsolatok fenntartását
  - szakköröket
  - a tanulmányi versenyek többségének nevezési díját
  - televíziók, CD-lejátszók vásárlását
  - az osztálykirándulásokat
  - hangosítás fejlesztését
  - színházlátogatásokat és kultúrális programokat
  - taneszközök és szemlélteto eszközök vásárlását.

  Minden eddigi támogatást megköszönve, a jövőben is számítunk segítőkészségükre!

  Az alapítvány Kuratóriuma

 • Kapcsolat
    Városközponti Általános Iskola
    Szülői Szervezet
  Tájékoztatók
    Csengetési rend
    Házirend
    Uszodarend
    Iskolapszichológus
    Diákigazolvány
    Behajtási engedély
  Gazdasági iroda
    Étkezés befizetés
    Étlapok
    Galériák
    Nyári Tábor 2015
    A mozgás öröme
    Sepsiszentgyörgy
    Föld napja
    "Húsvéti játszóház
    "Apám kakasa"
    Szélkiáltó
    Meseverseny
    Pancake Day
    Angol fordítási verseny eredményhirdetése
    Farsang-alsósok
    Farsang-felsősök
    Rendhagyó német óra
    A magyar kultúra napja
    Megemlékezés
    Karácsonyi műsorok
    Adventi készülődés 3.
    Mézeskalácsozás
    Múzeumlátogatás
    Adventi készülődés 2.
    Mikulás Kupa 2014.
    Adventi készülődés 1.
    Kirándulás-Tubes
    LÉPJ
    Szülők-nevelők bálja
    Márton-nap
    A magyar tudomány napja
    Ünnepély
    Rendhagyó történelemórák
    Halloween - felsősök
    Halloween - alsósok
    Halloween töklámpások
    Napközis őszzáró projekt
    Erdei iskolában
    Történelemóra
    Megemlékezés 1849.október 06.
    Múzeumiskola
    Rendhagyó történelemórák
    Évnyitó 2014.
    Nyári tábor
      További képek > > >
    Fotoalbum
  Videók
    Március 15.
    Nemzetiségi Est 3.o

  ISKOLÁNK NAVA-PONT
  ZÖLD GONDOLAT
  LOVAGREND
  Ahonnan oldalainkra kattintottak