KRÉTA Iskolai Alaprendszer
2005. szeptember óta Ön a
-ik látogatónk.


Jelenleg  böngészi oldalunkat.ALAPÍTVÁNY

Pallas Athene Alapítvány
Belvárosi Általános Iskola
7621 Pécs, Megye u.15.

Az alapítvány bankszámlaszáma:
10402427-24210375-00000000

Az alapítvány adószáma:
18300824-1-02

Támogatásukat köszönjük!

Adatlap támogatás igényléséhez

Iskolánk alapítványát 1990-ben, 50.000.-Ft, azaz ötvenezer forint induló vagyonnal az alábbi célok megvalósítása érdekében hoztuk létre:

1. Az alapítvány célja

- a Belvárosi Ált. Iskola kiemelkedő eredményeket elérp tanulói és tanárai számára a továbbfejlődés elősegítése
- a hazai és nemzetközi ismeretszerzés lehetőségének megteremtése a tanulók és a pedagógusok számára
- a jelenleginél színvonalasabb képzés anyagi, és technikai bázisának megteremtése
- a késobbiekben egy speciális képzési profil kialakítása az Alapítványhoz csatlakozók esetleges igényei szerint.

A fenti célok megvalósítása érdekében az Alapítvány pénzeszközei a következők szerint kerülnek felhasználásra:

- tanulói tanulmányi verseny díjainak finanszírozása
- a tanárok tudományos tevékenységének (azon belül a sajátos iskolai profil kialakítása) anyagi támogatása
- iskolai tanulócsoportok, tanárok csereoktatásainak pénzügyi támogatása
- tanári, tanulói publikációk pályázati rendszerben történő támogatása
- az oktatók és tanulók nyelvtudásának bővítésére szervezett tanfolyamok
- választható idegennyelv oktatás feltételeinek megteremtése
- a tanárok, tanulók részvétele kül- és belföldi tanulmányutakon, konferenciákon
- idegnnyelvű könyvtár létrehozása, könyvek és folyóiratok beszerzése
- az iskola beruházásainak, beszerzéseinek támogatása, elsősorban az informatikai és a nyelvi képzés fejlesztése érdekében
- a tanulók sikeres versenyre való felkészítése, iskolai rendezvény, műsoros est szervezése esetén a tanárok jutalmazása

2. Az alapítvány vagyonának kezelése

A támogatások odaítélése, az alapítvány, mint jogi személy képviselete a Kuratórium feladata. A Kuratórium tagjai:

 • a Belvárosi Általános Iskola igazgatója
 • a tantestületbol választott két pedagógus
 • a szüloi munkaközösségből választott 4 tag. A Kuratórium tagjainak száma: 7 fő.
  A Kuratórium félévenként dönt a felhasználásról.

  3. Az alapítványhoz való csatlakozás

  Az alapítványhoz bármely természetes vagy jogi személy csatlakozhat, aki (amely) az alapítvány céljaival azonosulni tud, és az alapítvány vagyonához hozzájárul.

  4. Az alapítvány ügyvitele, képviselete

  Az alapítvány ügyviteli teendőit a Belvárosi Általános Iskola ügyviteli szervezete látja el. Az alapítványt a Kuratórium elnöke képviseli, és jegyzi a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően. A Kuratórium elnöke: Scheich Józsefné, iskolánk tanítója.

  Az alapítvány kuratóriuma a beérkezett pályázatok alapján osztja szét a rendelkezésre álló összeget. Korábban támogatásban részesítettük:
  - a könyvtár fejlesztését
  - számítógépek vásárlását
  - a külföldi cserekapcsolatok fenntartását
  - szakköröket
  - a tanulmányi versenyek többségének nevezési díját
  - televíziók, CD-lejátszók vásárlását
  - az osztálykirándulásokat
  - hangosítás fejlesztését
  - színházlátogatásokat és kultúrális programokat
  - taneszközök és szemlélteto eszközök vásárlását.

  Minden eddigi támogatást megköszönve, a jövőben is számítunk segítőkészségükre!

  Az alapítvány Kuratóriuma

 • Kapcsolat
    Városközponti Általános Iskola
    Szülői Szervezet
  Tábor
    Tábori jelentkezési lap
  Pályázatok
    1. EFOP 3.1.5 pályázat
    2. EFOP 4.1.3 pályázat
    3. EFOP 3.2.4 pályázat
    4. Intézményvezetői pályázat
  Tájékoztatók
    Csengetési rend
    Házirend
    Uszodarend
    Iskolapszichológus
    Diákigazolvány
    Behajtási engedély
  Gazdasági iroda
    Közétkeztetés
    Étlapok
    Galériák
    Ki mit tud 2018
    Felsős farsang 2018
    Pancake Day 2018
    Alsós farsang 2018
    Betlehemezés 2017
    Mikulás 2017
    Német meseverseny 2017
    Meseest 2017
    Haloween 2017
    Sumonyi kirándulás 2017
    Erdők hete 2017
    Nyári Tábor 2017
    Virágositás 2017
    Madarak és fák napja 2017
    Ökonap 2017
    Állatkert 2017
    Bündel 2017
    Mesevetélkedő 2017
    Erdély 2017
    Sebők Gábor emlékverseny 2017
    Farsang 2017
    Apám kakasa 2017
    Pancake day 2017
  Videók
    2017.04.23. Táncverseny


  ISKOLÁNK NAVA-PONT
  ZÖLD GONDOLAT
  LOVAGREND
  Ahonnan oldalainkra kattintottak